Skip to main content

Stand As One Rally.

This September, world leaders will meet to discuss the refugee crisis at two crucial summits in New York.
Ahead of the summits, on Saturday 17 September, people around the world are getting together to show their support for refugees, showing Governments worldwide that we want them to do more to support refugees. Oxfam Cymru and partner organisations are coordinating a Wales event.

The Stand as One Rally, showing support for refugee and celebrating their contribution to Wales, will take place in Castle Square, Swansea, from 10.30am – 12.30pm, with guest speakers and performers.

Join us to show the Welsh and UK Governments that we wanted them to do more to welcome and resettle refugees here, whilst also working with other governments to find a long-term political solution to the refugee crisis.

***LINE-UP TO BE ANNOUNCED SOON***

*

Ym mis Medi eleni, bydd arweinwyr byd yn cyfarfod i drafod yr argyfwng ffoaduriaid mewn dwy uwchgynhadledd hollbwysig yn Efrog Newydd.

Cyn yr uwchgynadleddau hynny, ar ddydd Sadwrn 17 Medi, mae pobl ledled y byd yn dod at ei gilydd i ddangos eu cefnogaeth i ffoaduriaid, gan ddangos i Lywodraethau ledled y byd ein bod am iddynt wneud mwy i gefnogi ffoaduriaid. Mae Oxfam Cymru yn cydweithio gyda sefydliadau eraill i gydlynu digwyddiad yng Nghymru.

Bydd Rali Sefyll fel Un, yn gyfle i ddangos cefnogaeth i ffoaduriaid ac i ddathlu eu cyfraniad i Gymru. Cynhelir y Rali yn Sgwâr y Castell, Abertawe, rhwng 10.30am – 12.30pm gyda siaradwyr gwadd a pherfformwyr.

Ymunwch â ni i ddangos i Lywodraethau Cymru a’r DU ein bod am iddynt wneud mwy i groesawu a chynnig noddfa i ffoaduriaid yma, a gweithio gyda llywodraethau eraill i ddod o hyd i ateb gwleidyddol hirdymor i’r argyfwng ffoaduriaid.

***ENWAU CYFRANWYR I’W CYHOEDDI YN FUAN***

Register for the event on facebook.